Bel mij terug
Home › Afschrijven

Afschrijven

U wilt investeren in uw onderneming. Wat zijn de fiscale voordelen?

Bedrijfsmiddelen hebt u nodig om uw producten te kunnen maken of uw diensten te kunnen verlenen. Bij investeren moet u denken aan het aanschaffen van machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris en dergelijke. Maar ook leasen van personenauto’s en/of bedrijfswagens kunt u beschouwen als investeringen. Voor het berekenen van de afschrijving en voor de diverse investeringsregelingen is het van belang om te weten wat precies het bedrag is, dat u hebt geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel. 

 

Aanschafkosten

Als u een bedrijfsmiddel aanschaft, vallen onder de aanschafkosten:

   . de aanschafprijs

   . de aankoopkosten (zoals bijvoorbeeld de notariskosten bij aankoop van onroerend goed)

   . de installatiekosten en de kosten van het bedrijfsklaar maken

Ontvangen kortingen en subsidies verminderen de aanschafprijs, ook als u de korting of subsidie achteraf krijgt.

 

Wat is afschrijven en hoe werkt het?

Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel, moet u het bedrag bepalen dat u jaarlijks mag afschrijven. Daarvoor hebt u 3 gegevens nodig:

 

De aanschafkosten
Die bestaan uit de aanschafprijs plus:

   . de aankoopkosten (zoals bijvoorbeeld de notariskosten bij aankoop van onroerend goed)

   . de installatiekosten en de kosten van het bedrijfsklaar maken

     (bijvoorbeeld de kosten van plaatsing van het bedrijfsmiddel door een ander dan de leverancier),

     min:

   . kortingen en subsidies, ook als u die achteraf krijgt

 

De restwaarde
Dat is de waarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk nog zal hebben op het moment dat u het niet meer kunt gebruiken voor uw onderneming. Voor het bepalen van de restwaarde kunt u overleggen met de leverancier van het bedrijfsmiddel. Deze kan meestal goed inschatten wat het bedrijfsmiddel na verloop van tijd nog waard is.

 

De vermoedelijke gebruiksduur (in hele jaren)
In principe is dat de technische levensduur van het bedrijfsmiddel, dus de periode totdat het helemaal versleten is. Maar u mag uitgaan van de economische levensduur als die korter is dan de technische levensduur. De economische levensduur van een bedrijfsmiddel is verstreken als het geen economisch nut meer heeft voor uw onderneming, ook al is het technisch nog in goede staat.

Bron: Belastingdienst.nl

 

Meer informatie? U kunt ons bereiken via e-mail, telefonisch 085 - 48 48 150 of klik hier voor vedere informatie.